MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Projekt edukacyjny dla młodzieży

MCEAH
17-10-2017

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w drugiej edycji programu edukacyjnego pt. „Auschwitz a postrzeganie współczesnego świata”. Program przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województw małopolskiego i śląskiego.

W ramach pierwszej części nauczyciele ze szkół biorących udział w programie będą zobowiązani do przygotowania młodzieży do wizyty studyjnej w Miejscu Pamięci Auschwitz przy wykorzystaniu materiałów dydaktycznych MCEAH.

Kluczową częścią projektu będzie wizyta studyjna, podczas której uczestnicy poznają historię niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. W trakcie oprowadzania po autentycznej przestrzeni byłego obozu przewodnicy-edukatorzy Muzeum będą nawiązywać do treści materiałów edukacyjnych, z którymi uczniowie pracowali podczas zajęć przygotowawczych.

Następnie, w ramach lekcji podsumowującej, obędzie się dyskusja uczestników z udziałem edukatorów MCEAH. Zajęcia w formie warsztatowej będą dotyczyły przykładów wartości, postaw i zachowań prezentowanych przez więźniów Auschwitz. Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży, że wiedza i pamięć o tragicznych wydarzeniach z okresu niemieckiego nazizmu i czasów II wojny światowej powinna w konsekwencji prowadzić do zadawania pytań o naszą współczesną odpowiedzialność za los drugiego człowieka.

Finałem projektu będzie konkurs polegający na przygotowaniu pod kierunkiem nauczyciela pracy: wystawy fotograficznej, prezentacji multimedialnej, filmu wideo lub scenariusza zajęć. Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez uczniów indywidualnie lub przez maksymalnie 4-osobowe zespoły. (Szczegóły w Regulaminie Konkursu). Projekt zakończy konferencja podsumowująca.

TERMINARZ:

• od października 2017 – przygotowanie uczniów do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz na lekcjach wychowawczych lub zajęciach przedmiotowych. Wykorzystanie materiałów MCEAH, w tym lekcji internetowych.

• 15 listopada – 13 grudnia 2017 – wizyty studyjne uczniów do Miejsca Pamięci Auschwitz, oprowadzanie przez przewodników-edukatorów. Warsztaty podsumowujące wizytę prowadzone przez pracowników MCEAH (grupy do 30 osób).

• luty – marzec 2018 – realizacja projektu edukacyjnego dla młodzieży w szkołach.

• marzec 2018 – jednodniowa konferencja podsumowująca konkurs oraz projekt.


Szkoły chętne do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem (

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorami programu są: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.