MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

62. rocznica pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz

12-06-2002
14 Czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie hitlerowcy przewieźli do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego Auschwitz grupę 728 Polaków (w tym około 20 polskich Żydów), głównie młodych ludzi — członków podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku — których aresztowano gdy próbowali przedrzeć się na Węgry a stamtąd do Francji, do powstającej tam armii polskiej.

Bunkier nr 1 zostanie upamiętniony

20-12-2001
Trwają prace porządkowe związane z upamiętnieniem miejsca gdzie w 1942 r. znajdował się tzw. Czerwony Domek, pierwsza prowizoryczna komora gazowa, urządzona w domu wysiedlonych z Brzezinki mieszkańców wsi. Hitlerowcy uśmiercili w niej tysiące osób.

Winny kłamstwa oświęcimskiego

10-12-2001
Dariusz Ratajczak został we wtorek ponownie uznany przez sąd za kłamcę oświęcimskiego. Jednak ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu postępowanie sądowe umorzono na rok.

Ślady masowych grobów w Sobiborze - wyniki prac archeologów

26-11-2001
W listopadzie archeolodzy, którzy pracowali na terenie byłego obozu, przedstawili wyniki prac w siedzibie Rady Ochrony Walk i Męczeństwa. Odkryli oni na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze wielkie masowe groby. W pobliżu natrafiono również na resztki baraku, który być może był komorą gazową.

O "odnalezieniu" pierwszej komory gazowej

11-11-2001
Niedawno w prasie ukazały się dwa artykuły dotyczące sprawy pierwszej prowizorycznej komory gazowej w obozie Birkenau.

Odszedł Kurt Hacker

10-10-2001
W wieku 81 lat zmarł w Wiedniu Kurt Hacker, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Jako młody żołnierz Wehrmachtu uczestniczył w ruchu oporu skierowanym przeciw NSDAP i z tego powodu został skazany na 16 lat więzienia - w KL Auschwitz przebywał dwa i pół roku. Po opuszczeniu obozu, jako prawnik służby policyjnej, przyczynił się w znaczący sposób do denazyfikacji Austrii.
1    235  236  237  238  239  240  241  242  243    258